Meranie, konzultácie, technická podpora

Nástroje, systémy, softvér, služby a integrované riešenia na zaistenie celého životného cyklu sietí.

Poskytujeme kompletné zaistenie diela. Premeranie trasy, spracovanie nameraných dát, vytvorenie výstupného protokolu. Vykonáme konzultácie pre voľbu správnej metódy a postupu merania.

Bohaté praktické skúsenosti z oblasti merania telekomunikačných sietí sme získali v rámci inštalácií a sprevádzkovania sietí (optické, metalické, SDH, WDM, Ethernet/IP, prístupové siete, CATV atď.). Naši vyškolení špecialisti pracujú so špičkovou meracou technikou, ktorá je pravidelne kalibrovaná a kontrolovaná.

Meranie sietí a testovanie vlastností:

Optické siete:

 • vlákna typu multimode a singlemode,
 • útlm trasy IL, útlm spätného odrazu ORL,
 • meranie pomocou OTDR (optický reflektometer),
 • meranie disperzií na optickom vlákne (chromatická disperzia CD, polarizační vidová disperzia PMD),
 • meranie In-Service PMD (meranie PMD pri aktívnej prevádzke),
 • charakteristika vlákien,
 • profil útlmu vlákien AP,
 • spektrálna analýza OSA, meranie In-band OSNR.

Metalické siete:

 • kábel: dĺžka, útlm, kapacita, rozpojené páry, napätie, prúd, …
 • rušenie, spektrálny šum, …
 • zameriavanie porúch pomocou TDR (reflektometer).

Prístupové siete:

 • ADSL/ADSL2/2+/VDSL, G.SHDSL,
 • FTTx a PON,
 • PDH, ISDN,
 • Ethernet/IP,
 • GSM, GPRS, EDGE, UMTS, LTE – signálová analýza, analýza základňových staníc, antén, káblov,
 • CATV.

Transportné siete:

 • Ethernet/IP, MPLS a súvisiace technológie,
 • SDH/PDH,
 • OTN (G.709),
 • FibreChannel.

Telekomunikačné aplikácie:

 • Data,
 • VoIP,
 • IPTV / IP Video.

Synchronizácia telekomunikačných sietí:

 • vyhodnocovanie kvality synchronizácie v sieťach SDH: MTIE/TDEV,
 • meranie kvality synchronizácie v IP sieťach: IEEE1588 PTP, SyncE.