Metalické siete

Rozsiahla infraštruktúra metalických sietí a rýchlo sa meniace potreby zákazníkov vyžadujú inštalácie inovatívnych komponentov a riešení.

Vykonávame komplexné služby v oblasti výstavby a preložiek telekomunikačných sietí, NN sietí a sietí VO, vrátane komponentov.

Služby a riešenia v metalických sieťach:

 • poradenská a konzultačná činnosť,
 • realizácia komplexných riešení,
 • audity existujúcich sietí,
 • identifikácia existujúcich vedení,
 • výstavba a preložky telekomunikačných metalických sietí,
 • výstavba a preložky sietí verejného osvetlenia,
 • výstavba a preložky rozvodov NN, vedení do 1 KV,
 • výstavba diaľničných SOS systémov,
 • inštalácia, rekonštrukcia a opravy vnútorných rozvodov,
 • odstraňovanie porúch v telekomunikačných, NN a VO sieťach,
 • servisná činnosť.

Optimálne riešenie znamená rýchlu a kvalitnú realizáciu. Pre investora je zárukou rýchlej ekonomickej návratnosti riešenia a bezproblémového užívania a prevádzky.