Optické siete

Rastúce požiadavky na rýchlosť a presnosť prenosu sa stali rozhodujúcou voľbou pre použitie optických sietí, ktoré sú dnes logickým riešením väčšiny nových projektov sieťovej infraštruktúry.

Naše riešenie zahŕňa inštalácie káblových systémov, ich ukončenie, prepojenie, testovanie a servis.

Realizácii predchádza kvalitná príprava:

 • audit siete,
 • vykonanie štúdie,
 • technologická a ekonomická analýza,
 • SWOT analýza,
 • poradenská a konzultačná činnosť,
 • vypracovanie projektovej dokumentácie.

Riešenia:

 • výstavba optických prístupových a tranzitných trás,
 • výstavba diaľničných SOS systémov,
 • realizácia vynútených prekládok optických trás,
 • výstavba a rekonštrukcia sietí CaTV,
 • zafukovanie a prifukovanie štandardných optických káblov,
 • zafukovanie a prifukovanie mikrotrubičiek, mikrokáblov a vláknových jednotiek,
 • zváranie jednotlivých optických vlákien aj ribbonových pásov,
 • inštalácia nadzemných optických trás,
 • rozvody vnútorných optických sietí FTTx,
 • inštalácia vnútornej štruktúrovanej kabeláže,
 • inštalácia optických rozvádzačov a stojanov,
 • inštalácia ICT,
 • meranie v optických sieťach,
 • vyhodnocovanie technických parametrov siete,
 • servisná činnosť.

Optické siete sú efektívnym a spoľahlivým riešením pre neustále sa zvyšujúce nároky používateľov na vysokú kvalitu a zabezpečenie sieťových služieb.