Riadenie výstavby sietí

Výhodou služieb a riešení realizovaných spoločnosťou ARANEA SLOVAKIA s.r.o. je ich komplexnosť a maximálna efektivita.

Stratégia výstavby a voľba najvhodnejších technológií, ktoré budú spĺňať požadované parametre a zároveň budú brať ohľad na výšku dlhodobých investícií a ekonomickú návratnosť, vychádza zo zámeru a návrhu riešenia.

Riadenie výstavby

Naše skúsenosti z riadenia výstavby sietí sú zárukou vykonania diela v čo najkratšom čase a v maximálnej kvalite.

Vďaka silnému personálnemu zázemiu kmeňových zamestnancov, certifikovaných na rôzne činnosti v odbore, silnému technickému aj technologickému vybaveniu, sme zárukou kvalitného riadenia výstavby:

  • navrhneme najvhodnejší postup,
  • stanovíme harmonogram,
  • vykonáme prevzatie stavby,
  • zaistíme všetky vstupy potrebné na realizáciu diela,
  • skoordinujeme všetky činnosti s investorom a ďalšími zainteresovanými subjektmi,
  • odovzdáme realizované dielo.